תן זהוב

יונק נפוץ מאוד בכל הארץ, אחד פגשתי בחרמון מפלס את דרכו תוך כדי סופת שלגים, והשני בנסיון בלחצות נחל מבלי להרטיב רגליים, אולי גם לתנים לפעמים קר ברגליים מוקדם בבור.