שלדג גמדי

אפשר לפגוש אותו בחורף ליד מקוה המים עומד על שיח או עמוד בהתנה לדג שיעבור בקרבתו.