קורמורן גדול

פוקד אותנו בישראל במקווי  המים (כנרת למשל) מאוקטובר עד פברואר, ניזון מדגים שאותם הוא צד בצלילה, ניתן לראותו מתייבש על העצים תוך כדי שהוא פורש כנפיים.