צביה

אולי בעל החיים היפה ביותר, מסתובבים בעדרים או ביחידים, לעיתים גם חוצים את הכביש שלא בזהירות, סעו לאט.