כרבולת מקרינה

אחת מכריות הקוצים היותר יפות במרומי החרמון

הצומח בחרמון הגבוה הצומח בעיקרו בכריות או כדורים, זאת כדי להגן על ענפיו התחתונים משלגי החורף ומזג האוויר היובשני בקיץ.

בתוך הכרית מוצאים מחסה צמחים קטנים יותר, חרקים, ולעיתים ציפורי החרמון מקננות בתוכה ואולי אף צפע חרמון מוצא מחסה מן הרוח בצידה.

"בת הדודה" היותר נפוצה והפחות נחמדה, היא הכרבולת המצויה שנפוצה באיזורים נרחבים, והפרי שלה שיש המכנים אותו מוקש, חודר צמיגי אופניים וסוליות כפכפים