חנק משריץ

נחש חביב שכשמו כן הוא, חנק, כי הוא חונק את טרפו לאחר שנכרך סביבו,משריץ, זהו אחד משני מיני הנחשים בישראל המשריץ ולדות חיים, כל השאר מטילים ביצים.