חזירי בר

היונק הגדול ביותר בגולן, אוכל כל, ומבן היונקים הבודדים שאינו מקרר את גופו (הוא פשוט לא יכול…) לכן פעיל בעיקר בשעות הקרירות.