דוחל-שחור-דרון

ציפור שיר שרוטטת ללא הרף, נמצא אצלנו בעיקר בחורף, צולם בנחל מיצר