ברכיה-(זכר-ונקבה)

את שני אלו פגשתי בברכת החורף בעינות פחם, הזכר צבעוני, הנקבה חומה, נמצאים בישראל כחורפים וחולפים