אצילית-היערה

פרפר שהנקבה מטילה את הביצים על צמח היערה, צולם בחרמון